Escalada en roca

Curs de 3 dies d’escalada

Dirigit a qualsevol persona (coneixements previs o no) amb un mínim de condició física, que vulgui aprendre les diferents tècniques per realitzar aquest esport amb seguretat.

Objectius del curs:

Aquest curs s’enfoca de manera educativa i pràctica. El practicant aprendrà a reconèixer els diferents elements d’una via d’escalada, el material necessari i les tècniques de seguretat bàsiques. S’intentarà dotà de coneixements bàsics per tal de realitzar una via d’esportiva com també una via llarga.

S’ha de destacar que encara que es superi el curs satisfactòriament, no es dota el participant de un nivell suficient per ser autònom a qualsevol via d’escalada, sinó que, experiència i altres cursos de perfeccionament faran falta per obtenir el nivell.

Consultar preus.